Nadzieja Umiera Ostatnia

Na stronie internetowej „Przeglądu Sejneńskiego” w dniu 21 maja 2018 r. ukazała się wzmianka pod nazwą: „Sejny nie wezmą dotacji na uzbrojenie terenów w strefie ekonomicznej” o treści – cytat: „Miasto Sejny nie skorzysta z dotacji 1,4 mln zł Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na uzbrojenie terenów wchodzących do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Radni zwlekali z formalnościami, a tymczasem ceny robót budowlanych poszły ostro w górę.”
Wystarczyła drobna wzmianka, aby Pan Buraczewski wcielił się w rolę pijarowca Arkadiusza Nowalskiego. Jeszcze raz chcemy Panu Buraczewskiemu przypomnieć, że w artykule na temat budowy stoczni napisaliśmy:
„Szkoda, że Jacek Buraczewski nie zdobył się na zapoznanie się ze wszystkimi materiałami i nie rozmawiał w tej sprawie ze wszystkimi stronami (tak powinien postąpić uczciwy, zaznaczamy uczciwy i rzetelny reaktor), tylko wraz z burmistrzem miasta uprawia pijar.” Jest to nadal aktualne.
Wrócimy jednak do meritum sprawy. Panie Buraczewski, to radni Rady Miasta Sejny od początku kadencji zabiegali, aby teren Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej został uzbrojony. Procedury przetargowe, wyceny i wykonanie są tylko i wyłącznie w gestii Burmistrza. Radni nic nie mogli w tej sprawie zrobić nawet, jakby mocno chcieli. Nie widzę więc związku radnych z rezygnacją z dotacji. Winę ponosi tylko i wyłącznie Burmistrz, więc zwalanie swojej nieudolności na radnych ma jeden cel, wprowadzenie mieszkańców w błąd, aby nie rozliczyli Włodarza w nadchodzących wyborach. Temat ten wracał niemal na każdą sesję w interpelacjach, w debacie nad budżetem i w sprawach różnych. Przez ponad 2,5 roku Burmistrz torpedował te działania, choć było wiadomo, że w Urzędzie Marszałkowskim jest kwota ponad 60 milionów na takie cele i nie ma zapotrzebowania na jej wykorzystanie przez samorządy Województwa Podlaskiego. Istotne jest to, że Nowalski nie chciał i do dnia dzisiejszego nie podpisał porozumienia z Zarządem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Suwałkach. Podpisując takie porozumienie można było skorzystać z ich pomocy w znalezieniu inwestorów i wpływów, bo mają w tym względzie duże doświadczenia. Pokrętne tłumaczenia, w tym, że trzeba będzie jakieś pieniądze ze sprzedaży działek przekazać SSSE trwały 3 lata. Zamiast podpisania umowy z Zarządem SSSE w Suwałkach, Nowalski lekką ręką podpisuje umowę na grube pieniądze z Panem Mirosławem Karolczukiem jako Pełnomocnikiem ds. Rozwoju Podstrefy Sejny Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wydatki na tego Pana wyniosą od 15 grudnia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. ponad 34.000,- złotych. Należy zadać pytanie, za co wydatkowane są tak duże pieniądze i jakie są tego efekty? Właściwie to powyższe pytania są retoryczne, bo wszystko wskazuje, że Sejny nie wykorzystają pieniędzy z Urzędu Marszałkowskiego i te ponad 34 tysiące złotych pójdą w przysłowiowe błoto.
Chcemy rozwiać wszelkie wątpliwości Państwa i być może coś z tego zrozumie Pan Buraczewski, że to nie radni a Burmistrz był i jest hamulcowym rozwoju Podstrefy Sejny Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Radni robili wszystko, co możliwe, aby Podstrefa jak najszybciej zaczęła funkcjonować i stwarzać możliwości zatrudnienia naszych mieszkańców. To Burmistrz jest odpowiedzialny za napisanie projektu i wykonanie szacunku tej inwestycji. Będziemy dochodzić, dlaczego zwlekano tak długo z napisaniem wniosku do Urzędu Marszałkowskiego i kto wykonywał kosztorys, na postawie którego ubiegani się o dotację. Będziemy chcieli się dowiedzieć, skąd tak niska kwota przy ubieganiu się o dofinansowanie. Czy to planowała osoba, która nie ma pojęcia o cenach robót, czy to było celowe działanie, żeby tej inwestycji nie wykonywać. Zaniżenie kosztorysu skutecznie zablokuje wykonanie uzbrojenia, bo jak można nie doszacować cen o 100%.

W tej sprawie trzeba zapoznać się z wypowiedziami Burmistrza Miasta podczas Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku (Protokół z posiedzenia RIO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Uchwały Rady Miasta Sejny Nr XLVI/256/17 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 roku, którą po podjęciu przez Radę Miasta Sejny Pan Burmistrz zaskarżył do RIO). Chodziło o skierowanie przez radnych kwoty 300 tysięcy złotych na wkład własny do uzbrojenia terenów Podstrefy.
Proszę też zwrócić uwagę, jaką wiedzą dysponuje Burmistrz Nowalski o budżecie, choć tylko i wyłącznie on jest odpowiedzialny za budżet i jego realizację. Zeznania przed Kolegium RIO to wielka kompromitacja i wstyd.
Cytujemy:
„M.R: (Małgorzata Rutkowska – członek Kolegium RIO) a te 300.000 zł to też jest na organizację pozarządową?
B: (Burmistrz Miasta Sejny) Nie. 300.000 zł Rada samodzielnie podjęła decyzję, że mamy na wkład własny (wkład własny na projekt uzbrojenia strefy). Wypełnić wkład własny w roku w którym tego wkładu własnego nie możemy zapewnić, czyli ja nie jestem w stanie zrealizować tego wydatku ponieważ nie mam umowy z województwem.
D.R: (Dariusz Renczyński – członek Kolegium RIO) ale ewentualnie ma być podpisana?
B: (Burmistrz Miasta) Ale ja i tak nie wydatkuję pieniędzy w tym roku.
D.R: (Dariusz Renczyński) Są wydatki jeszcze niewygasające.
B: (Burmistrz Miasta) Jest prawo zamówień publicznych ja nie wiem w tej chwili czy w ogóle będziemy to realizować. Dzisiaj tego nie wiem.
D.R: (Dariusz Renczyński) To w końcu te 300.000 zł w rozdziale „Pozostała działalność” w urzędzie gminy „na zakup usług pozostałych” co to takiego jest?
B: (Burmistrz Miasta) Państwo wybaczą ale nie pamiętam, aż tak na wyrywki. Była jakaś rozmowa z Panią skarbnik i to było zgodne z naszymi ustaleniami.
M.R: (Małgorzata Rutkowska) Było u Pana w projekcie 308 561,79 zł natomiast Rada na tym paragrafie zostawiła 8 561,79 zł została ta końcówka tylko, reszta została przeniesiona.
B: (Burmistrz Miasta) Jeżeli dacie mi Państwo chwilę czasu to zaraz zadzwonię do Pani skarbnik i się zorientuję czego to dotyczyło.
S.S: (Stanisław Srocki) Jak Rada głosowała nad pańskim projektem to mówiła na co chce to przeznaczyć?
B: (Burmistrz Miasta) Ich wniosek dotyczył jednej rzeczy – macie to państwo w protokołach; przesunięcie tego na wkład własny, dokładnie tak to było wyrażone, a wkład własny nie jest do zrealizowania w tym roku. W tym roku możemy zrobić jeżeli ja mam do 30 września przyszłego roku zrealizować wszystkie zadania związane z tą darowizną.
D.R: (Dariusz Renczyński) Czy jest możliwe że ta umowa mogłaby być podpisana jeszcze w tym roku?
B: (Burmistrz Miasta) Natomiast jest harmonogram, który nie mówi o wydatkowaniu tej kwoty wkładu własnego.
D.R: (Dariusz Renczyński) Mówię o wydatkowaniu, czy nie moglibyście wydać na ten projekt do listopada 2018 roku. Do tego czasu trzeba wydać darowiznę 300.000 zł na realizację tego projektu?
B: (Burmistrz Miasta) 468.000 zł
D.R: (Dariusz Renczyński) Ale mówimy na razie o tych 300.000 zł
B: (Burmistrz Miasta) Intencją Litwinów było to żeby te pieniądze poszły na analogiczne kwestie do ich profilu działalności. Cały czas pracuje nad tym żeby znaleźć pieniądze na wkład własny w innym miejscu.
S.S: (Stanisław Srocki) To niech Pan ustali na co te 300.000 zł.
Prezes zarządził 10 minutową przerwę
Po przerwie.
B: (Burmistrz Miasta) Wrzuciliśmy to w dział ogólny ponieważ jeszcze nie wiedzieliśmy na co nam się uda te pieniądze rozdysponować i miały być do przesunięcia jak będziemy mieć dokładne dane.
D.R: (Dariusz Renczyński) A co zrobicie jak nie uda wam się wydać na wkład? Czyli rozdysponowaliście państwo darowiznę umieszczając to w innym paragrafie, z którego później jak dobrze zrozumiałem przeniesiecie na konkretne cele?
B: (Burmistrz Miasta) Taki jest pomysł.
S.S: (Stanisław Srocki) A dlaczego w wieloletniej prognozie tego przedsięwzięcia nie ma?
B: (Burmistrz Miasta) Którego?
S.S: (Stanisław Srocki) Tego o którym mówimy.
M.R: (Małgorzata Rutkowska) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych.
B: (Burmistrz Miasta) Tereny inwestycyjne powstaną w momencie kiedy podpiszę umowę, na razie złożyliśmy wniosek.
D.R: (Dariusz Renczyński) Marszałek wymaga przed podpisaniem wieloletniej prognozy finansowej z tym przedsięwzięciem.
B: (Burmistrz Miasta) Marszałek najbardziej się zainteresował – rozmawiałem z Dyrektorem właściwego departamentu, ponieważ Sejny są znane, że z budżetem i sprawami finansowymi jesteśmy trochę na bakier, więc bardziej ich interesuje kwestia między miastem Sejny a RIO, ponieważ integralną częścią tego projektu jest obowiązek znalezienia dwóch inwestorów, którzy kupią od nas w przyszłości ziemię i nawet w wypowiedziach medialnych Pan Marszałek przesuwa odpowiedzialność całkowicie na miasto i my to znajdziemy, oni trochę nam nie wierzą, że jesteśmy w stanie.
S.S: (Stanisław Srocki) Dziękuje bardzo, musimy się naradzić, jeśli chce Pan poczekać to proszę bardzo.
Po naradzie Kolegium RIO podjęło uchwałę – Uchwala Kolegium Nr 2446/17 – w której postanowiono:
nie stwierdzać nieważności uchwały Rady Miasta Sejny Nr XLVI/256/17 z dnia 26 września 2017 ze względu na brak przesłanek określonych art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 1875), tj. w związku z brakiem znamion istotnego naruszenia prawa w badanej uchwale.
W dniu 10 października 2017 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach wpłynęło pismo Nr FN.3021.10.2017 z dnia 5 października 2017 roku, w którym Burmistrz Miasta zakwestionował zmiany wprowadzone przez Radę do Uchwały Nr XLVI/256/15 z dnia 26 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2017 rok. Burmistrz nie zgodził się ze zmianami dokonanymi przez Radę Miasta Sejny. Z pisma Burmistrza Miasta wynika, że Rada Miasta przesunęła środki w wysokości:
– 300.000 zł z rozdziału 75095par. 4300,
– 70.000 zł z rozdziału 70005 par. 6050,
do rozdziału 90095 par. 6050 na zabezpieczenie środków własnych do projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Mieście Sejny”. Zdaniem Burmistrza wydatkowanie środków w 2017 roku na wskazane zadanie jest niemożliwe ze względu na charakter projektu oraz brak sfinalizowania umowy między Miastem Sejny a Zarządem Województwa Podlaskiego.”
Jak widać z przebiegu sprawy Burmistrz robił co mógł by opóźnić prace budowlane w roku 2017. Nigdy nie krył się ze strefy nie zrobi i jak widać dotrzymuje słowa.
Uważny czytelnik po zapoznaniu się z faktami zawartymi w tym piśmie powinien wyciągnąć wnioski co do bezstronności Buraczewskiego w tym temacie. Ten pan po prostu ma kiepski warsztat dziennikarski. Wprowadzanie w błąd mieszkańców Sejn przez pożal się mieniącego redaktorem „Przeglądu Sejneńskiego” gościa, jest żenujące, a nawet paskudne. A Nowalski jak zwykle winę zwala na radnych. To jego styl rządzenia. Ale czy uwierzą w te brednie mieszkańcy Sejn, to się okaże podczas jesiennych wyborów samorządowych. Miasto traci wielką szansę na pozyskanie znaczących środków, na miejsca pracy, na duże przyspieszenie w rozwoju miasta,dlatego będziemy walczyć do samego końca bo nadzieja umiera ostatnia.

http://www.radio.bialystok.pl/gosc/suwalki/id/155902

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wpisy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *